Coöperaties / samenwerkingsverbanden

Samenwerken doe je met als doel de kwaliteit en/of productiviteit middels samenwerken te vergroten. Wanneer de kosten in tijd en geld van het samenwerken hoger liggen dan de opbrengst dan zal de samenwerking geen lang leven kennen.

De ervaring leert dat we in onderlinge samenwerking (nog) Samenwerkende Fysiotherapeuten van betekenis zijn voor bestuur én haar leden. Denk hierbij aan bereikbaarheid, professionaliteit, inkomsten en kostenbesparing.

“Mooie woorden, maar hoe dan?” Samenwerkende Fysiotherapeuten heeft geen gelikte folder of brochure.Dat zijn wij niet.  Net als zorgverlenen is samenwerken mensenwerk. Voor het beste resultaat is er een klik en versta je elkaar. Wanneer aan die voorwaarde is voldaan, ga je de afspraken vastleggen. Daarom: nodig ons uit tijdens een bestuursvergadering en het zal op zijn minst een inspirerend gesprek zijn. Afhankelijk van de visie en doelstelling van jullie samenwerkingsverband zal er al dan niet een vervolggesprek plaatsvinden. Niks te verliezen en veel te winnen dus maak die afspraak!

Afspraak maken